Problemy zdrowotne powiązane z utratą słuchu
Pracownia Protezowania Słuchu

Problemy zdrowotne powiązane z utratą słuchu                                       

Pogorszenie się słuchu najczęściej kojarzone jest z wiekiem, wadami genetycznymi niekorzystnymi warunkami w pracy. Trzeba jednak wiedzieć, że niedosłuch może mieć podłoże wynikające z innych chorób organizmu. Utrata słuchu może mieć również wpływ na rozwój innych schorzeń. Nie wszystkie konsekwencje jesteśmy w stanie powstrzymać, ale świadomi zagrożenia, będziemy bardziej czujni podczas trwania choroby. 

 • Choroby serca

Chorobom serca towarzyszy zwężenie naczyń krwionośnych w całym organizmie. Co za tym idzie, do krwi transportowana jest mniejsza zawartość tlenu. Ma to szczególny wpływ na uszkodzenie kluczowych komórek rzęsatych w uchu wewnętrznym, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Takie schorzenia dalej prowadzą do uszkodzenia funkcji nerwu słuchowego, co uniemożliwia prawidłowe przetwarzanie dźwięków w mózgu.

 • Cukrzyca                                                      

Bardzo często pomijanym skutkiem cukrzycy jest wada słuchu. Ryzyko uszkodzenia słuchu u osób chorujących na cukrzycę jest ponad dwukrotnie wyższe niż u osób zdrowych. Badania wykazują, że cukrzyca uszkadza komórki słuchowe w uchu wewnętrznym oraz zmniejsza liczbę komórek słuchowych zewnętrznych. Typowym uszkodzeniem słuchu u diabetyków jest obustronny, postępujący niedosłuch odbiorczy, głównie w zakresie wysokich częstotliwości. Oczywiście, stopień niedosłuchu zależy od czasu trwania choroby.

 • Demencja i choroba Alzheimer’a

Badania jednoznacznie wskazują na związek pomiędzy postępującą utratą słuchu a demencją. Utrata słuchu w starszym wieku może być przyczyną zaburzeń poznawczych. . Ryzyko choroby Alzheimer’a jest pięć razy większe o osób z niedosłuchem. Problemy ze słuchem zmuszają mózg do większej aktywności, z dużo większym wysiłkiem przychodzi nam wtedy interpretowanie i zapamiętywanie odbieranych informacji. Dlatego profilaktyka chorób otępiennych powinna obejmować także regularne badania słuchu.

 • Szumy uszne

Szumy uszne polegają na tym, że osoby na nie cierpiące słyszą szumy. Szumy uszne słyszane są tylko przez osobę, u której pojawia się ta dokuczliwość. „Szumem” nazywamy określane przez pacjentów słyszane dzwonienie, piszczenie czy dudnienie. Występują o różnym natężeniu, więc bywają mniej lub bardziej dokuczliwe. Badania wykazują, że 90% osób zmagających się z szumami usznymi, ma również ubytki słuchu, ponieważ szumy powiązane są z dysfunkcją narządu Cortiego.

 • Choroby nerek

Choroby nerek wywołują zwykle niedosłuch średniego stopnia. Nieprawidłowo pracujące nerki wpływają na wzrost ciśnienia krwi. Poza tym w chorobach nerek niedosłuch jest związany z upośledzeniem ich czynności wydalniczej, co w następstwie prowadzi do zaburzeń biochemicznych w gospodarce azotowej, wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
 

 • Hospitalizacja

Pobyt w szpitalu jest zwykle bardzo stresującym czasem, który może niekorzystnie wpływać na słyszenie. Martwienie się o swoje zdrowie, przyjmowanie różnych leków mogą długotrwale uszkodzić narząd słuchu. Jeśli odczuwamy pogorszenie słyszenia po pobycie w szpitalu, należy niezwłocznie udać się do specjalisty.

 

 • Samotność i odizolowanie                                                        

Długotrwałe problemy ze słuchem mogą zupełnie odmienić życie chorego, jego samopoczucie i nastawienie do otaczającego świata. Zwykle pierwszy pojawia się wstyd, bezpośrednio związany z koniecznością ciągłego proszenia o powtórzenie. Z czasem osoba ta z własnej woli zrezygnuje z kontaktów ze społeczeństwem, dostrzegając fakt, że nie odbiera już otaczającej rzeczywistości tak, jak powinna. W następstwie pojawia się smutek i niechęć do jakiejkolwiek aktywności. Stąd już tylko jeden krok prowadzi do depresji, stanów lękowych oraz nienawiści do otaczającego świata.

 

 • Depresja

Według niektórych szacunków zaburzenia depresyjne mogą występować aż 4,8 razy częściej u niedosłyszących pacjentów, niż u osób zdrowych. Co więcej, im młodszego pacjenta dotyczy niedosłuch, tym większy wpływ ma to na jego dobrostan psychiczny. Osłabiony zmysł słuchu dotyka nie tylko samych chorych, lecz również ich otoczenie: rodziny, przyjaciół i współpracowników. W kontakcie z osobą słabiej słyszącą trzeba często powtarzać szept lub niedostatecznie wyartykułowaną informację, co zniechęca do rozmów i może prowadzić do stopniowego odsuwania tej osoby od codziennych spraw. Niestety, bardzo często tworzy się tu błędne koło: w obawie przed ośmieszeniem, odrzuceniem i wykluczeniem, chorzy unikają kontaktów społecznych, przez co izolują się, pogłębiając depresję i odcinając sobie możliwość otrzymania specjalistycznej pomocy.

 

Każde z tych schorzeń jest niebezpieczne dla zdrowia słuchu jak i całego organizmu. Jeśli zauważymy u siebie problemy ze słuchem, niezwłocznie powinniśmy udać się do specjalisty. Utrata słuchu na skutek schorzenia, niezależnie od rodzaju wady, może być z powodzeniem protezowana nowoczesnymi aparatami słuchowymi.  Zapraszamy do gabinetów Fono-Medica Iwona Król mieszczących się w Gnieźnie, Strzelnie, Żninie oraz Mogilnie w celu wykonania badania, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu naszego zdrowia.

opinieOpinie Klientów

Bardzo dziękujemy za przesłane opinie,zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom klientów .

 

dowiedz się więcej
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Aparaty słuchowe Audioservice
Aparaty słuchowe Sigma
Opis
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Aparaty słuchowe Audioservice
Aparaty słuchowe Sigma
Opis
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Aparaty słuchowe Audioservice
Aparaty słuchowe Sigma
Opis
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Aparaty słuchowe Audioservice
Aparaty słuchowe Sigma
Opis
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Aparaty słuchowe Audioservice
Aparaty słuchowe Sigma
Opis
AkceptujęW treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.. Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest IWONA KRÓL zam. Gniezno ul.Borowa 11 , FONO-MEDICA IWONA KRÓL, z siedzibą w Gnieźnie ,uL.Farna 1/1 ,  Nip 7841076867

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.

Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych będą mogli Państwo skontaktować się z naszym pracownikiem drogą mailową, pod adresem fonomedica@gmai.com Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy świadczenia usług medycznych polegających na wykonywaniu usług protetycznych, które odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy świadczenia usług medycznych.

Powyższy cel nie jest oczywiście jedynym, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe, są one bowiem wykorzystywane również do:

 • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
 • marketingu produktów i usług podmiotów, które z nami współpracują,
 • przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminów i Cennika, a także o zmianach naszej nazwy (firmy), adresu lub siedziby,
 • potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi pod wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

W takim wypadku ma to jednak miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych wyżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest również niezbędne w celu umożliwienia nam potwierdzenia praw pacjenta zarejestrowanego w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym w szczególności poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Przetwarzanie Państwa danych jest w tym wypadku  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stanowi to podstawę przetwarzania danych na gruncie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c)  w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą,NFZ
 • kancelarii prawnej – w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • operatorom pocztowym,
 • podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.     

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 • dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy przetwarzać będziemy przez cały okres jej trwania, a po jego upływie przez okres niezbędny ze względu na przepisy Ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia, przepisy rachunkowe i podatkowe oraz bieg terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 • dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona),
 • dane osobowe przetwarzane celem podejmowania działań marketingowych w związku
  z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu przestaną być przetwarzane
  w przypadku, gdy zgłoszą Państwo uzasadniony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, tj. gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?

 • gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
 • gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.