Refundacja NFZ
Pracownia Protezowania Słuchu

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady dotyczące refundacji aparatów słuchowych, wkładek usznych i systemów wspomagających słyszenie przyjęte przez NFZ i dodatkowe możliwości, którymi dysponują Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Dofinansowanie NFZ


Dzieci i młodzież w okresie wzrostu do ukończenia 26 roku życia z niepełnosprawnością słuchową przekraczającą wartość 30dB:

 • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne raz na 3 lata zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry 100% limitu NFZ 1 lub 2 x 3000,00 zł
 • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne raz na 3 lata zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry 100% limitu NFZ 1 lub 2 x 3000,00 zł
 • 1 lub 2 wkładki uszne, każdorazowo z zaleceniem lekarza laryngologa , audiologa, foniatry 100% limitu NFZ 1 lub 2 x 60,00 zł

Dorośli – prawo do refundacji posiadają wszystkie osoby z niepełnosprawnością słuchową 2,3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczającą wartość 40dB)

 • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne raz na 5 lat zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry 70% limitu NFZ 1 lub 2 x 1500,00 zł czyli 1 lub 2 x 1050,00 zł
 • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne raz na 5 lat zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry 70% limitu NFZ 1 lub 2 x 3000,00 zł czyli 1 lub 2 x 2100,00 zł
 • wkładki uszne 1 lub 2 x 50,00 zł -100% limitu NFZ raz na 5 lat
 • inwalidzi wojenni, osoby represjonowane 100% limitu NFZ 1 lub 2 aparaty na przewodnictwo powietrza 1 lub 2 x 1000,00 zł , na przewodnictwo kostne 1 lub 2 x 1800,00 zł


Systemy wspomagające słyszenie:

 

 • refundacja dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 26 roku życia w przypadku pobierania nauki, 70% x 5500,00 zł = 3850,00 zł, raz na 5 lat

 

Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej


Możliwości dotyczące pozyskania pieniędzy na zakup aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozdysponowywane są przez Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej (w zależności od miejsca zameldowania). Pacjent może uzyskać dofinansowanie w ramach dwóch programów. Podstawą skorzystania z tej formy dofinansowania jest orzeczenie o trwałej lub czasowej niepełnosprawności.

Pierwszy program „Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze” refunduje aparaty słuchowe i systemy FM. Warunki ubiegania się:

 

 • aktualne orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności, wydane na czas określony lub bezterminowo;
 • potwierdzone przez NFZ zlecenie na zakup aparatu słuchowego, wkładki usznej lub systemu FM, wydane przez lekarza specjalistę;
 • dochody (netto) na jednego członka w rodzinie nieprzekraczające limitu ustalonego dla danego ośrodka;
 • faktura lub kosztorys na zakup aparatu słuchowego, wkładki usznej lub systemu FM.


Drugi program „Likwidacja barier w komunikowaniu się” refunduje pozostałe urządzenia wspomagające słyszenie. W skład wchodzą między innymi: aparaty telefoniczne dla niedosłyszących, budziki świetlne, komputery, systemy alarmowe. Zasady dofinansowania:

 

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nadane trwale lub czasowo;
 • dochody(netto) na jednego członka w rodzinie nieprzekraczające limitu ustalonego dla danego ośrodka;
 • wystawione przez lekarza laryngologa zaświadczenie zawierające opis schorzenia i uzasadniające konieczność zakupu danego środka, który umożliwi likwidację bariery w komunikowaniu się;
 • kosztorys zakupu sprzętu

 

Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.