Badanie ABR
Pracownia Protezowania Słuchu

Badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu ( ABR, BERA – Auditory Brainstem Response ) zaliczane jest do  obiektywnych metod badań słuchu. Stosowane jest w celu oceny progu słyszenia oraz diagnostyki różnicowej zaburzeń słuchu. Dużą użyteczność  kliniczną przypisuje mu się zwłaszcza przy ocenie progu słyszenia u niewspółpracujących jeszcze pacjentów pediatrycznych.    

Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu to zapis aktywności bioelektrycznej pochodzącej z wyższych odcinków drogi słuchowej. Ponadto ABR oprócz oceny progu słyszenia   i diagnostyki różnicowej swoje zastosowanie znajduje w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków. Za sprawą słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu ocenie podlega funkcjonowanie ślimaka , nerwu słuchowego a także pnia mózgu. 

Rejestracja bioelektrycznej odpowiedzi zachodzi przy udziale czterech elektrod powierzchniowych znajdujących się na skórze głowy osoby badanej. Natomiast bodźce akustyczne , poddające stymulacji odcinki drogi słuchowej podawane są poprzez nauszne słuchawki. 

Badanie ABR trwa od pół godziny do 40 minut . Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej na wznak,  nieruchomo z zamkniętymi oczami . Zapobiega to niekorzystnie wpływającym na zapis badania napięciom mięśniowym , które mogą zaburzyć zapis niepotrzebnymi artefaktami.  W przypadku pacjentów pediatrycznych zaleca się aby ABR wykonywane było w trakcie snu fizjologicznego bądź w wyjątkowych przypadkach znieczuleniu ogólnym. 

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO BADANIA 

Najlepiej aby w  dniu badania zapewnić małemu pacjentowi pobudkę wcześnie rano,  ułatwi to   zaśnięcie podczas badania . Dobrze, jeżeli dziecko przed badaniem będzie możliwie jak najbardziej zmęczone. Podczas podróży do gabinetu i oczekiwania na rozpoczęcie badania należy dopilnować, aby pacjent nie udał się na chociażby krótką drzemkę.  Istotną wskazówką co do przygotowania dziecka do badania ABR  może być wstrzymanie się z karmieniem dziecka na chwilę przed rozpoczęciem badania – dzięki temu jest szansa, że  mały pacjent zaśnie z łatwością podczas badania . 

Niewątpliwie istotną informacją dla rodzica, jest fakt,żeby dziecko w dniu badania było całkowicie zdrowe i niewyspane .  Tuż przed badaniem może zostać mu podane mleko czy coś do wypicia, dlatego dopuszcza się zabranie przed rodzica/ opiekuna czegoś z wymienionych rzeczy ze sobą. Kolejna ważna informacja dotyczy nienatłuszczania skóry twarzy i niekremowania jej. Uniemożliwić to może prawidłowe impedancje elektrod powierzchniowych a tym samym zaburzyć przebieg badania  lub  je całkowicie odroczyć na inny termin. 

PRZYGOTOWANIE OSOBY DOROSŁEJ DO BADANIA ABR 

W przypadku osoby dorosłej przygotowanie do badania nie wymaga aż tak dużych logistycznych działań. Pacjent musi leżeć spokojnie z zamkniętymi oczami, nie wykonując żadnych ruchów.  Często zdarza się ,że podczas badania pacjent samoistnie zapada na 40 minutowy sen fizjologiczny , natomiast przypadki trudnych pacjentów poddaje się pod znieczulenie ogólne . U pacjentów dorosłych – tak samo jak u dzieci – nie zaleca się natłuszczania skóry twarzy żadnymi kremami czy nakładania makijażu w przypadku kobiet. 

Badanie ABR wymaga całkowitej ciszy i spokoju dlatego wymagane jest całkowite wyłączenie telefonów czy   innych urządzeń elektrycznych , a także odłożenie ich z dala od urządzenia rejestrującego zapis badanych  fal.

Zapraszam na badania

 

 

Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe  bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
  Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe  bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
  Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe  bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
  Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe  bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
  Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe  bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
  Aparaty słuchowe Phonak
Opis
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.