Badania subiektywne
Pracownia Protezowania Słuchu


Audiometria Tonalna                                                        

Audiometria tonalna jest to podstawowe subiektywne badanie słuchu. Daje możliwość ustalenia wielkości niedosłuchu (ubytek słuchu lekki, umiarkowany, znaczny lub głęboki) oraz dodatkowo pozwala zlokalizować jego miejsce (niedosłuch przewodzeniowy, mieszany bądź odbiorczy).

Przebieg badania składa się z dwóch etapów:

 

 • wyznaczenie progu słuchowego dla przewodnictwa powietrznego (częstotliwości 125 Hz – 8000 Hz)
 • wyznaczenie progu słuchowego dla przewodnictwa kostnego (częstotliwości 250 Hz – 4000 Hz).

Wynik badania otrzymujemy w postaci audiogramu, który daje nam odpowiedź, czy słuch jest w granicach normy przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia WHO (do 20 dB HL), czy też mamy ubytek słuchu.


Audiometria mowy                                         

                                                                                                           

Audiometria mowy jest to badanie subiektywne, które bada naszą zdolność rozumienia mowy- czyli wyższe piętra drogi słuchowej. Badanie polega na powtarzaniu kolejno słów z odpowiednio przygotowanych testów słownych lub liczbowych.
Otrzymany wynik jest podawany w postaci procentowej i informuje nas przy jakiej głośności podawanej mowy będziemy mieli najlepszą zrozumiałość. Jest to szczególnie ważne badanie podczas dopasowywania aparatów słuchowych.

Znaczenie audiometrii mowy w dopasowaniu aparatów słuchowych

Audiometria mowy jest szczególnie ważna podczas dopasowania aparatów słuchowych. Pomimo bezspornych zalet obuusznego aparatowania, pacjenci bardzo często z różnych powodów poprzestają na jednym aparacie słuchowym. Jeśli ubytek słuchu jest symetryczny, protetyk słuchu musi zdecydować, które ucho aparatować.   W takich przypadkach protezuje się ucho lepiej słyszące, natomiast bardzo często trudno jest określić, które ucho jest lepsze. Wtedy właśnie wykorzystuje się audiometrię mowy i wybiera ucho, które uzyskuje wyższy stopień zrozumiałości mowy. Da nam to większy zysk z protezowania.

Zdarzają się również sytuacje, że wyniki audiometrii tonalnej danej osoby wskazują na średni ubytek słuchu i można sądzić, że po dopasowaniu aparatów pacjent będzie słyszał i rozumiał zadawalająco. Natomiast po wykonaniu audiometrii mowy okazuje się, że zrozumiałość mowy jest na bardzo niskim poziomie i zysk z protezowania nie byłby korzystny. Powodem takiej sytuacji jest wieloletni brak stymulacji drogi słuchowej, na skutek którego zaszły procesy demencji i deprywacji słuchowej.

Zatem za pomocą audiometrii mowy można określić skuteczność aparatowania. Jeżeli pacjent uzyskuje w badaniu rozumienie mowy na poziomie powyżej 50%, można się spodziewać, że w aparatach słuchowych będzie w stanie prowadzić rozmowę bez kłopotów. Oczywiście, im wyższy stopień rozumienia w audiometrii mowy, tym lepszych efektów protezowania można oczekiwać.

Zapraszamy do naszych gabinetów gdzie zbadamy Państwa słuchu i profesjonalnie dopasujemy aparaty słuchowe.

 

 

Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
Audi Service
Sigma
Aparaty wewnątrzuszne beltone
Aparaty słuchowe bernafon
Aparaty wewnątrzuszne INTERTON
 Aparaty słuchowe Phonak
Opis
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.